Thursday, December 27, 2007

Póst as Gaeilge...

Ahem ahem, go mo leischeil,
Bá mhaith liom post as Gaeilge a dheanamh. Nil mo chuid litriú Gaeilge nó grammadach iontach ach bá mhaith liom a rá libh ar fad "Go mBeirith muid beó ar an ám seo aris" Bhi Nollaig iontach againn anseo san gCeathrú Rua agus tá muid ag taistéal go dti Ath Luain amárach le tuille spóirt agus spraoi! Tá súil agam go raibh Nollaig iontach agaibh uilig agus go bhfeicfidh mé anseo aris sibh.
Go n-éiri an t-ádh libh, agus má tá aon Ghaeilge agat, úsáid é!!!!

P.S. It won't let me do i fáda's....

1 comment:

noelle said...

Maith thú féin Neasa. Post Galánta Gaeilge :)